Wanneer je voor ons als chat-operator gaat werken beantwoord je berichten van onze klanten.
Dit doe je namens fictieve, niet bestaande vrouwen.
Onze klanten willen een chat-fantasie beleven, en als chat-operator is het jouw taak ze deze te geven.

Dit doe je met een heel team van collega's, en belangrijke informatie wordt bijgehouden in logboeken.

Je blijft zelf volledig uit het zicht van de klanten met wie je praat